Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Κωδικός
0ΕΜ05
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (ελεύθερο)
Εξάμηνο
Ελεύθερο
Περίοδος
EE
ECTS
2
Ώρες Θεωρίας
2
Ώρες Εργαστηρίου

Περιγραφή

Βασικές έννοιες. Επιχειρήσεις και διάκριση των επιχειρήσεων. Ίδρυση και οργάνωση επιχειρήσεων. Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Διεύρυνση επιχειρηματικών ευκαιριών. Πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και φορείς υποστήριξης. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις, εκπαίδευση, αμοιβές, απώλειες). Οικονομική διαχείριση και διαδοχή. Διεύρυνση επιχειρηματικών ευκαιριών. Προσδιορισμός των αναγκών των χρηστών. Έρευνα αγοράς. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Αξιολόγηση και προγραμματισμός επενδύσεων. Προϋπολογισμός. Χρηματοδότηση για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων. Διαχείριση επιχειρηματικών ονομάτων (brand names, trademarks). Ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές και καινοτομικές ικανότητές τους
 • Να εξοικειωθούν με την σύγχρονη έννοια του επιχειρείν και να αναπτύξουν αντίστοιχες επιχειρηματικές ικανότητες.
 • Να κατανοήσουν και να ανιχνεύσουν τη σημασία της τεχνολογίας του ιστού στην ανάπτυξη των καινοτομιών.
 • Να ανιχνεύσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να δομήσουν μεθόδους δημιουργικής σκέψης
 • Να διακρίνουν, να σκιαγραφούν και να δομούν συνοπτικά θεματικά πλαίσια που θα αναδεικνύουν: Επιχειρηματικά Μοντέλα, Σχέδια Μάρκετινγκ, Επιχειρηματικές Στρατηγικές κ.α
 • Να μελετούν, να καταστρώνουν, να διερευνούν και να εκπονούν τον «Οδηγό Σύνθεσης Σχεδίου Επιχειρηματικής Ιδέας» και τον «Οδηγό Σύνθεσης Επιχειρηματικού Σχεδίου»

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 • Η Επιχειρηματικότητα, Πετράκης Παναγιώτης, "QUAESTOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.", 2η/2008, ΑΘΗΝΑ, 68395325
 • Το επιχειρηματικό όραμα σε Business Plan, Κέφης Βασίλειος Ν.,Παπαζαχαρίου Πέτρος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 1η έκδ./2009, ΑΘΗΝΑ, 11807
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Spinelli Stephen, Adams Rob, Παπαδάκης Βασίλειος, UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ, 1η Ελληνική-9η Αμερικανική Έκδοση/2015, ΑΘΗΝΑ, 41955510
 • Επιχειρηματικότητα και μικρές Επιχειρήσεις, David Deakins, Mark Freel, ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ, 2η/2017, 59397350
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Υποδειγμάτων, Osterwalder Alexander, Pigneur Yves, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1η έκδ./2017, ΑΘΗΝΑ, 68373077

Τρόπος Εξέτασης

Α. Μορφή Αξιολόγησης 1. Παρακολούθηση των διαλέξεων και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών (15%) 2. Εκπόνηση και παρουσίαση Ατομικής Εργασίας ( 20%) 3. Ενεργή συμμετοχή στις παρουσιάσεις Εργασιών (5%) 4. Τελικές γραπτές εξετάσεις ή Απαλλακτική εργασία Μαΐου (60%) Β. Μορφή Αξιολόγησης Τελικές γραπτές εξετάσεις ή Απαλλακτική εργασία Μαΐου (100%)

Υλικό

 Προσφέρεται ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό http://moke.uth.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο