Φεβρουάριος 9, 2021

Day

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Υγεία [NeHIF] Ανακοίνωση 2ου NeHIF εκπαιδευτικού κύκλου Φεβρουαρίου 2021 -εγγραφή στα NeHIF Webinars Στο πλαίσιο του έργου για το σχεδιασμό και υλοποίηση του πλαισίου διαλειτουργικότητας που χρηματοδοτείται από τη DGReform (SRSS/SC2019/164) και υλοποιείται για το Υπουργείο Υγείας, το μήνα Φεβρουάριο πραγματοποιείται το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης που αυτή τη φορά έχει ως αντικείμενο...
Read More