ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2019-2020

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με τη  λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει έως Παρασκευή 22 Μαΐου:

Α) να υποβάλουν ηλεκτρονικά: 1) «Αίτηση Εγγραφής» και 2) <Καρτέλα Πρακτικής> στο pa.uth.gr.

Διευκρινήσεις: Για την Αίτηση Εγγραφής παρακαλούμε να συμπληρώσετε στο email που θα σας ζητηθεί, το email στο οποίο θα μπορούμε να  επικοινωνούμε και ελέγχετε συστηματικά (ανεξάρτητα αν είναι του πανεπιστημίου ή το προσωπικό σας). Εκεί θα σας σταλούν οι πληροφορίες για τη συνέχεια της διαδικασίας της πρακτικής σας άσκησης.

Για την Καρτέλα Πρακτικής η επικοινωνία με τους φορείς σας γίνεται ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας λόγο COVID-19.

Β) να στείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους στο praktiki.dib@uth.gr  σκαναρισμένα, επισυναπτόμενα με θέμα ‘δικαιολογητικά Π.Α. ΤΠΕΒ 2020’. Το κάθε αρχείο-δικαιολογητικό να έχει ως όνομα το επίθετό σας και τι αρχείο είναι: π.χ. Επίθετό σας_ΑΜΑ, Επίθετό σας_ΑΜΚΑ… Στο σώμα κειμένου του e-mail γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και ενημερώνετε (αν δεν έχετε ασφάλεια) ότι είστε ανασφάλιστος -η (σιγουρευτείτε σχετικά). Ηλεκτρονικά στο pa.uth.gr μπορείτε να βρείτε την ασφαλιστική ικανότητα (ανάλογα την ασφάλεια), δεξιά, ακριβώς κάτω από το ‘Χρήσιμοι Σύνδεσμοι’-‘Έκδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας’  και ακριβώς από πάνω την ‘Υπεύθυνη Δήλωση για καθεστώς εργασίας.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας την Παρουσίαση-Ενημέρωση που είχε πραγματοποιηθεί στο τμήμα http://dib.uth.gr/?p=10056.  

Αποτελέσματα αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης – 2019-2020 – Τμήμα ΠΕΒ