Αναβολή Μαθήματος – «Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική»

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι αυτή την εβδομάδα ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα:

» Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» την Παρασκευή 26/02.

Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.