ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΧΕ 2021-2022

1. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πραγματοποιείται με φυσική παρουσία.

2. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

3. Η ώρα προσέλευσης στους χώρους του Τμήματος είναι τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης εξέτασης, ώστε να πραγματοποιηθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες διαδικασίες.

4. Όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στο Τμήμα για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass
(
https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

α) Είσοδος και συμμετοχή στις εξετάσεις:

Η είσοδος στο χώρο του Τμήματος και η συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:

· είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού

· είτε πιστοποιητικού νόσησης

· είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

β) Νόσηση κατά την εξεταστική περίοδο:

Φοιτητές του Τμήματος που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους -κατά το χρόνο εξέτασης- στην πλατφόρμα edupass.

* Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών του Τμήματος οι οποίοι δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα), η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της παρουσίασης πιστοποιητικού θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή της παρουσίασης πιστοποιητικού θετικού τεστ αντιγόνου (rapid) κατά το χρόνο εξέτασης.

Οι φοιτητές που τεκμηριωμένα νοσούν κατά το διάστημα της εξεταστικής περιόδου, θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία, η οποία θα οριστεί με επιμέλεια του Τμήματος και του εκάστοτε διδάσκοντος. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω ενότητα “Νοσώ από Covid-19 κατά την εξεταστική – Τι κάνω;”.

Νοσώ από Covid-19 κατά την εξεταστική – Τι κάνω;

Έχω εγγραφεί στο Edupass (υποχρεωτικά)

  • Εξασφαλίζω ότι  -κατά το χρόνο εξέτασης- έχω πραγματοποιήσει θετικό μοριακό τέστ (PCR) ή θετικό τεστ αντιγόνου (rapid) τα αποτελέσματα του οποίου έχουν δηλωθεί.
  • Ενημερώνω με e-mail τη γραμματεία του Τμήματος για τη νόσησή μου (akokkinos@dib.uth.gr και g-dib@dib.uth.gr) αναφέροντας το/τα μάθημα/μαθήματα που δεν μπόρεσα να εξεταστώ.
  • Αναμένω ενημέρωση για την ημερομηνία εξέτασής μου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της προγραμματισμένης εξεταστικής περιόδου (25 Φεβρ.).

Δεν έχω ΑΜΚΑ ή κωδικούς taxisnet (π.χ. αλλοδαποί φοιτητές)

  • Εξασφαλίζω ότι  -κατά το χρόνο εξέτασης- έχω πραγματοποιήσει θετικό μοριακό τέστ (PCR) ή θετικό τεστ αντιγόνου (rapid) τα αποτελέσματα του οποίου έχουν δηλωθεί.
  • Ενημερώνω με e-mail τη γραμματεία του Τμήματος για τη νόσησή μου (akokkinos@dib.uth.gr και g-dib@dib.uth.gr), αναφέροντας το/τα μάθημα/μαθήματα που δεν μπόρεσα να εξεταστώ και επισυνάπτω υποχρεωτικά τεκμήριο παρουσίασης -κατά το χρόνο εξέτασης- θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή θετικού τεστ αντιγόνου (rapid).
  • Αναμένω ενημέρωση για την ημερομηνία εξέτασής μου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της προγραμματισμένης εξεταστικής περιόδου (25 Φεβρ.).