ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε.Ε. 2021-2022

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πτυχιακών Εργασιών για ανάληψη πτυχιακής εργασίας, θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, την αίτησηδήλωση θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών, από την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022