Πρωτοετείς Φοιτητές – Οδηγός Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση του Ιδρυματικού σας λογαριασμού, για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Οδηγίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Π.Θ., καθώς και στο Σύντομο Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Π.Θ. για τους Πρωτοετείς Φοιτητές.

Οδηγίες για την προετοιμασία και τη σύνδεση  της συσκευής σας  για την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθημάτων θα βρείτε εδώ και θα παρακολουθήσετε το video εδώ.

Οδηγίες για τα εξ αποστάσεως μαθήματα εδώ.

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα για το 1ο εξάμηνο, καθώς και ο κωδικός MS-Teams για δοκιμαστικά μαθήματα για την εξοικείωσή σας.