ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παπασιοπούλου 2-4,

ΤΚ 35131 Γαλανέικα – Λαμία

Κόκκινος Αλέξανδρος:

22310 – 66901

Κόμνος Δημήτρης:

22310 – 66733

Μπιλάλη Δέσποινα:

22310 – 66720

Ζυγούρη Δήμητρα

Γραμματέας

22310 – 66900

ΦΑΞ: 22310 – 66939

g-dib[at]dib.uth.gr