ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Βαθμίδα: Καθηγητής

Βασίλης Πλαγιανάκος – Υπολογιστική Νοημοσύνη (Αναστολή Άσκησης Καθηκόντων)
Παντελής Μπάγκος – Βιοπληροφορική και Βιοστατιστική

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημήτριος Ιακωβίδης – Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος – Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Μαρία Αδάμ – Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Θεωρία Πινάκων
Κωνσταντίνος Δελήμπασης – Ανάλυση Εικόνας στην Ιατρική Πληροφορική
Ευριπίδης Μάρκου – Αλγοριθμική θεωρία κατανεμημένων υπολογισμών
Χάρης Σανδαλίδης – Ασύρματα οπτικά δίκτυα ευρείας ζώνης

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Βασίλειος Δρακόπουλος – Γραφικά – Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή
Αθανάσιος Κακαρούντας – Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Θανάσης Λουκόπουλος – Λογισμικό για συστήματα υψηλών επιδόσεων
Ιωάννης Τριανταφύλλου – Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική
Γεωργία Μπράλιου – Μοριακή Βιολογία και Γενετική Επιδημιολογία
Θεόδωρος Τζουραμάνης – Βάσεις Δεδομένων-Διαχείριση Πληροφορίας
Σωτήριος Τασουλής – Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Μεγάλης Κλίμακας