ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής του Εργαστηρίου Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφόσον το επιθυμούν, να δεχθούν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για προσωπικές τους δυσκολίες και ανησυχίες, αλλά και να εκπαιδευθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν.

Επικοινωνία

Όσοι θα ήθελαν να απευθυνθούν στη συμβουλευτική υπηρεσία του εργαστηρίου, ανεξαρτήτως από την πόλη στην οποία υπηρετούν, θα πρέπει να επικοινωνούν για ραντεβού, στο τηλέφωνο: 24210–74831, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή 18:00–21:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: psychologylab@uth.gr