ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο εξάμηνο

Αγγλικά Ι – 1ΞΓ01 – Μπατσίλα Μαριάνθη
Βιοχημεία και Φυσιολογία – 1ΚΒ06 – Μπράλιου Γεωργία
Γραμμική Άλγεβρα – 1ΚΠ02 – Αρετάκη Αικατερίνη
Εισαγωγή στην Πληροφορική – 1ΚΠ04 – Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό – 1ΚΠ03 – Τασουλής Σωτήριος
Μαθηματική Ανάλυση Ι – 1ΚΠ01 – Μαρία Αδάμ
Φυσική – 1ΚΠ05 – Αλέξανδρος Βάβουλας

2ο εξάμηνο

Αγγλικά ΙΙ – 2ΞΓ01 – Μπατσίλα Μαριάνθη
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός – 2ΚΠ03 – Δημήτριος Ιακωβίδης
Βιολογία Ι – 2ΚΒ05 – Παντελής Μπάγκος
Διακριτά Μαθηματικά – 2ΚΠ02 – Βασίλειος Δρακόπουλος
Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία – 2ΚΒ06 – Κωνσταντίνος Δελήμπασης
Λογική Σχεδίαση – 2ΚΠ04 – Αθανάσιος Κακαρούντας
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ – 2ΚΠ01 – Μαρία Αδάμ

3ο εξάμηνο

Αγγλική Ορολογία στην Πληροφορική – 3ΞΓ01 – Μπατσίλα Μαριάνθη
Αρχές Ηλεκτρονικής – 3ΚΠ03 – Νικόλαος Βαϊόπουλος
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – 3ΚΠ04 – Αθανάσιος Κακαρούντας
Βιολογία ΙΙ – 3ΚΒ05 – Κοντού Παναγιώτα
Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής – 3ΚΠ02 – Ιωάννης Τριανταφύλλου
Προχωρημένος Προγραμματισμός – 3ΚΠ07 – Θανάσης Λουκόπουλος

4ο εξάμηνο

Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική – 4ΞΓ01 – Μπατσίλα Μαριάνθη
Βιοστατιστική – 4ΚΒ06 – Ιωάννης Τριανταφύλλου
Δίκτυα Υπολογιστών – 4ΚΠ01 – Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Δομές Δεδομένων – 4ΚΠ02 – Ευριπίδης Μάρκου
Λειτουργικά Συστήματα – 4ΚΠ03 – Θανάσης Λουκόπουλος
Σήματα και Συστήματα – 4ΚΠ04 – Κωνσταντίνος Δελήμπασης

5ο εξάμηνο

Ανάλυση Πινάκων – 5ΕΠ11 – Μαρία Αδάμ
Ανατομία και φυσιολογία – 5ΕΒ11 – Παπανάγνου Γεώργιος
Αριθμητική Ανάλυση – 5ΕΠ10 – Βασίλης Πλαγιανάκος
Βάσεις Δεδομένων – 5ΚΠ01 – Θανάσης Λουκόπουλος
Βιοπληροφορική Ι – 5ΚΒ04 – Παντελής Μπάγκος
Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες – 5ΚΠ02 – Χάρης Σανδαλίδης
Θεωρία Υπολογισμού – 5ΕΠ08 – Ευριπίδης Μάρκου
Μικροεπεξεργαστές – 5ΕΠ09 – Αθανάσιος Κακαρούντας
Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας & Κωδίκων – 5ΕΠ03 – Χάρης Σανδαλίδης
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου – 5ΚΠ06 – Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων – 5EΒ03 – Δημήτριος Ιακωβίδης

6ο εξάμηνο

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα – 6ΕΠ05 – Ευριπίδης Μάρκου
Αναγνώριση Προτύπων – 6ΕΠ02 – Βασίλης Πλαγιανάκος
Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων – 6ΚΒ06 – Δημήτριος Ιακωβίδης
Ανάλυση Συστημάτων – 6ΕΠ06 –
Βιοπληροφορική ΙΙ – 6ΕΒ05 – Παντελής Μπάγκος
Γραφική Υπολογιστών – 6ΚΠ07 – Βασίλειος Δρακόπουλος
Ειδικά Θέματα Ανατομίας και Φυσιολογίας – 6ΕΒ10 – Παπανάγνου Γεώργιος
Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών στη Βιοϊατρική – 6ΕΠ08 – Αθανάσιος Κακαρούντας
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – 6ΕΠ03 – Αρετάκη Αικατερίνη
Τεχνολογία Ιατρικού Εξοπλισμού – 6ΕΠ09 – Νικόλαος Βαϊόπουλος
Ψηφιακές Επικοινωνίες – 6ΕΠ07 – Αλέξανδρος Βάβουλας

7ο εξάμηνο

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή – 7ΕΠ04 – Βασίλειος Δρακόπουλος
Βιολογία Συστημάτων – 7ΕΒ17 –
Γενετική Επιδημιολογία – 7ΕΒ09 – Μπράλιου Γεωργία
Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής – 8ΕΒ10 – Κοντού Παναγιώτα
Θεωρία Γραφημάτων – 7ΕΠ02 – Ευριπίδης Μάρκου
Κρυπτογραφία – 7ΕΠ11 – Γεώργιος Σπαθούλας
Μορφοκλασματική και Υπολογιστική Γεωμετρία – 7ΕΠ12 – Βασίλειος Δρακόπουλος
Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Υγείας – 7ΕΒ08 –
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι – 7ΕΒ18 – Παρίσης Γάλλος
Στατιστικός ‘Ελεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστία Συστημάτων – 7ΕΠ14 – Ιωάννης Τριανταφύλλου
Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης – 7ΕΒ13 – Κωνσταντίνος Δελήμπασης
Συστήματα Στήριξης Ιατρικών Αποφάσεων – 7ΕΒ05 – Δημήτριος Ιακωβίδης
Τεχνητή Νοημοσύνη – 7ΕΠ01 – Τασουλής Σωτήριος
Τεχνολογία Λογισμικού – 7ΕΠ16 –
Τηλεϊατρική – 7ΕΒ19 –
Υπολογιστική Όραση – 7ΕΠ10 – Κωνσταντίνος Δελήμπασης

8ο εξάμηνο

Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα – 8ΕΠ20 –
Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα – 8ΕΠ16 – Χάρης Σανδαλίδης
Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών – 8ΕΠ14 – Γεώργιος Σπαθούλας
Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Συστήματα Υπολογιστών – 8ΕΠ03 – Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών – 8ΕΠ12 –
Ειδικά Θέματα Βιοηθικής και Μεθοδολογία της Έρευνας – 8ΕΒ08 –
Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής – 8ΕΒ15 –
Ειδικά Θέματα Κατανεμημένου Προγραμματισμού – 8ΕΠ18 – Θανάσης Λουκόπουλος
Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής – 8ΕΒ09 – Μπράλιου Γεωργία
Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας – 7ΕΒ15 – Κοντού Παναγιώτα
Εξελικτικοί Αλγόριθμοι – 8ΕΠ17 –
Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου – 8ΕΠ01 – Βασίλης Πλαγιανάκος
Θεωρία Γλωσσών – 8ΕΠ13 –
Μέθοδοι Προσομοίωσης – 8ΕΒ07 – Ιωάννης Τριανταφύλλου
Οικονομική της Υγείας – 8ΕΒ06 –
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ – 8ΕΒ19 – Παρίσης Γάλλος
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική – 8ΕΒ11 – Χάρης Σανδαλίδης

Γενική Παιδαγωγική – 0ΕΠ02 – Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη
Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη – ΕΥ573 –
Διδακτική της Πληροφορικής – 0ΕΠ03 – Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη
Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές βάσεις της Εκπαίδευσης – ΕΥ571 –
Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης – ΕΥ673 –
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση – 0ΕΠ05 –
Εξελικτική Ψυχολογία – ΕΥ672 –
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – 0ΕΜ05 –
Κοινωνιολογία της Επαίδευσης – 0ΕΠ01 – Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη
Πρακτική άσκηση – 0ΕΜ09 –
Πρακτική Άσκηση– Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – ΕΥ871 –
Πρακτική Άσκηση– Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – ΕΥ771 –
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση – 0ΕΠ04 – Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη