Πετασάκης Ιωάννης

Πετασάκης Ιωάννης

Υποψήφιος Διδάκτορας

Επιβλέπων καθηγητής

ΜΠΑΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Τίτλος διατριβής

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συμβουλευτική Επιτροπή

  • ΜΠΑΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
  • ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  • ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο