Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Επιβλέποντες καθηγητές

ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τίτλος διατριβής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ / ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συμβουλευτική Επιτροπή

  • ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο