Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική (4ΞΓ01)
Διδάσκων : Batsila Marianthi
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο4
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS2
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Tο μάθημα χωρίζεται σε δύο επιμέρους μέρη: το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στην αγγλική γλώσσα για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (για τους φοιτητές της Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής) και το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στις βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο. Τα μαθήματα Αγγλικών για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για τους φοιτητές της Πληροφορικής, Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής επιστήμης. Το συγκεκριμένο μάθημα ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με τη Βιοιατρική και Βιοπληροφορική επιστήμη μέσα από ακαδημαϊκά κείμενα, βίντεο, ιστοσελίδες και επιστημονικά άρθρα. Σκοπός του δεύτερου μέρους του μαθήματος αυτού είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις βασικές αρχές αλλά και πιο πρακτικά ζητήματα, όπως η προετοιμασία μιας ομιλίας, η επιλογή του θέματος, η σύνταξη της περίληψης, η σύνθεση της ομιλίας, η δημιουργία του PPT αλλά και η τελική παρουσίαση. Όλα τα παραπάνω εξασκούνται και αναλύονται πρακτικά μέσα από την ανάλυση αυθεντικών ομιλιών έμπειρων ομιλητών και τη χρήση αυθεντικών αποσπασμάτων (με θέματα σχετικά με τη Βιοϊατρική Τεχνολογία και την Βιοπληροφορική).
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Εξοικείωση με ένα ευρύ φάσμα ειδικού ακαδημαϊκού λεξιλογίου στο χώρο της Πληροφορικής
  • Διδασκαλία με ενσωματωμένες δεξιότητες-Εξοικείωση με δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης προφορικού λόγου
  • Σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων και συνοδευτικών επιστολών
  • Γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους μαθητές στην αναζήτηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και κενών θέσεων εργασίας
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Public Speaking for University Students, ΜΑΧΙΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
  • Prepare & Practice for the TOEFL iBT Student's Book (with key), Evans Virginia, Dooley Jenny, Zeter Jeff
  • English for Biomedical in Higher Education Studies - Course Book with audio CDs, John Chrimes
  • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Medical English [electronic resource], Ribes, Ramón.Ros, Pablo R
  • English for Biomedical Scientists [electronic resource], Ramón RibesPalma IannarelliRafael F. Duarte
Τρόπος Εξέτασης
Τελική Εξέταση = 100%. Προφορική Παρουσίαση μέσω συνεχούς αξιολόγησης= 100%
Υλικό
http://eclass.uth.gr/eclass/courses/DIB154/index.php