Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα (8ΕΠ16)
Διδάσκων : Χάρης Σανδαλίδης
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο8
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Ιστορική αναδρομή. Επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων. Αρχές κυψελωτών συστημάτων. Τεχνικές ασύρματης πολλαπλής προσπέλασης. Εκχώρηση καναλιών. Μεταπομπή. Παρεμβολές. Χωρητικότητα συστήματος. Έλεγχος ισχύος. Μοντέλα απωλειών. Σκίαση. Ισοζύγιο ισχύος. Διαλείψεις. Τεχνικές αντιμετώπισης διαλείψεων. Συστήματα κινητών επικοινωνιών (GSM, DECT, TETRA, UMTS). Εργαλεία προσομοίωσης.
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Εισαγωγή στη τεχνολογία των κινητών επικοινωνιών
  • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδίασης ασύρματων συστημάτων
  • Κατανόηση τρόπου διάδοσης ραδιοσημάτων
  • Περιγραφή λειτουργικών διαδικασιών
  • Περιγραφή προτύπων για ασύρματες επικοινωνίες
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών, Θεολόγου Μ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2η έκδ./2010, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 18548787
  • "Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών", Κανάτας Αθανάσιος, Κωνσταντίνου Φίλιππος, Πάντος Γεώργιος, "Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ", 2η/2013, ΑΘΗΝΑ, 33154041
  • Ασύρματες Επικοινωνίες, Δίκτυα και Συστήματα , Stallings W. - Beard C., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η/2016, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 50655989
Τρόπος Εξέτασης
• Εργασία Παρουσίαση 20% (προαιρετική) • Γραπτή Εξέταση 80% ή 100%