Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα (8ΕΠ16)
Διδάσκων : Χάρης Σανδαλίδης
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο8
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Ιστορική αναδρομή. Επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων. Αρχές κυψελωτών συστημάτων. Τεχνικές ασύρματης πολλαπλής προσπέλασης. Εκχώρηση καναλιών. Μεταπομπή. Παρεμβολές. Χωρητικότητα συστήματος. Έλεγχος ισχύος. Μοντέλα απωλειών. Σκίαση. Ισοζύγιο ισχύος. Διαλείψεις. Τεχνικές αντιμετώπισης διαλείψεων. Συστήματα κινητών επικοινωνιών (GSM, DECT, TETRA, UMTS). Εργαλεία προσομοίωσης.
Μαθησιακοί Στόχοι
 • Εισαγωγή στη τεχνολογία των κινητών επικοινωνιών
 • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδίασης ασύρματων συστημάτων
 • Κατανόηση τρόπου διάδοσης ραδιοσημάτων
 • Περιγραφή λειτουργικών διαδικασιών
 • Περιγραφή προτύπων για ασύρματες επικοινωνίες
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
 • Μ. Θεολόγου, Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών, Τζιόλα, 2007
 • Κανάτας, Κωνσταντίνου, Πάντος, Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, Παπασωτηρίου, 2008
 • Theodore Rappaport, Ασύρματες Επικοινωνίες, Αρχές και Πρακτική, 2η έκδοση, Γκιούρδας 2006 (μεταφρασμένο)
 • Κωττής, Αράπογλου, Ασύρματες Επικοινωνίες, Τζιόλα 2011
 • W. Stallings, Ασύρματες Επικοινωνίες και Δίκτυα, Τζιόλα, 2007 (μεταφρασμένο)
 • Σ. Κωτσόπουλος και Γ. Καραγιαννίδης, Κινητή Τηλεφωνία, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 199
Τρόπος Εξέτασης
• Εργασία Παρουσίαση 20% (προαιρετική) • Γραπτή Εξέταση 80% ή 100%