Αρχές Ηλεκτρονικής (3ΚΠ03 )
Διδάσκων : Νικόλαος Βαϊόπουλος
Βοηθός : Αλέξανδρος Βάβουλας
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο3
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS6
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου2
Περιγραφή
Εξέλιξη ηλεκτρονικών διατάξεων. Μεθοδολογία κυκλωματικής ανάλυσης κατά Kirchhoff, Thevenin και Norton. Γραμμικό μονόπυλο και δίπυλο. Δομή ενεργειακών ζωνών και πυκνότητα ρεύματος εντός ημιαγωγού. Χαρακτηριστικές καμπύλες, λειτουργικό ισοδύναμο, ευθείες φόρτου, απόκριση μικρού σήματος και τεχνολογικές εφαρμογές της ημιαγωγικής διόδου επαφής p-n, της διπολικής κρυσταλλοτριόδου επαφής (BJT) και της κρυσταλλοτριόδου επίδρασης πεδίου (FET).
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Κατανόηση των βασικών δομικών ηλεκτρικών στοιχείων
  • Απόκτηση γνώσεων μεθοδολογιών κυκλωματικής ανάλυσης
  • Κατανόηση χρονικής και συχνοτικής απόκρισης βασικών κυκλωμάτων
  • Κατανόηση της δομής και λειτουργίας βασικών ενισχυτικών διατάξεων
  • Εξοικείωση με την πρακτική σχεδίαση και υλοποίηση βασικών αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Malvino Albert Paul: Βασική Ηλεκτρονική, Eκδόσεις Τζιόλα, 1η  έκδοση 2006
  • Χαριτάντης Γιάννης: Ηλεκτρονικά Ι, Εκδόσεις Αράκυνθος, 1η  έκδοση 2006.
  • Jaeger Richard - Blalock Travis: Μικροηλεκτρονική, Eκδόσεις Τζιόλα, 4η  έκδοση 2013 
Τρόπος Εξέτασης
• Τελική εξέταση θεωρίας 70% • Εργαστήριο 30%
Υλικό
http://eclass.uth.gr/eclass/courses/DIB149/