Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών (8ΕΠ14)
Διδάσκων : Γεώργιος Σπαθούλας
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο8
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Εισαγωγή στην ασφάλεια υπολογιστών, κρυπτογραφία, έλεγχος πρόσβασης, ασφάλεια βάσεων δεδομένων, κακόβουλο λογισμικό, επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης, ανίχνευση εισβολών, τείχη προστασίας και συστήματα αποτροπής εισβολών, υπερχείλιση περιοχής προσωρινής αποθήκευσης, ασφάλεια λογισμικού, ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων, έμπιστη υπολογιστική, διαχείριση ασφάλειας και εκτίμηση κινδύνου, μηχανισμοί ελέγχου, σχέδια και διαδικασίες της ασφάλειας, ασφάλεια ανθρωπίνων πόρων, διαχειριστική παρακολούθηση της ασφάλειας, πρωτόκολλα και πρότυπα ασφάλειας του διαδικτύου, εφαρμογές πιστοποίησης ταυτότητας μέσω του διαδικτύου, ασφάλεια ασυρμάτων δικτύων
Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

  • Να αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες σχετικά με την ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων
  • Να αναγνωρίζουν τις συνηθέστερες απειλές ασφαλείας
  • Να γνωρίζουν τις τεχνικές αντιμετώπισής των συνηθέστερων απειλών και να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν.
  • Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες παρακολούθησης και διαχείρισης της ασφάλειας ενός συστήματος
  • Να αντιλαμβάνονται την λειτουργία των συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Ασφάλεια υπολογιστών: Αρχές και πρακτικές, William Stallings, Lawrie Brown
  • Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Γκρίτζαλης Στέφανος,Γκρίτζαλης Δημήτρης,Κάτσικας Σωκράτης
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Σωκτ. Κάτσικας - Δ. Γκρίτζαλης - Στεφ. Γκρίτζαλης
Τρόπος Εξέτασης
Εργασίες κατά την διάρκεια του εξαμήνου / Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Υλικό
http://eclass.uth.gr/eclass/courses/DIB165/