Βιοχημεία και Φυσιολογία (1ΚΒ06)
Διδάσκων : Μπράλιου Γεωργία
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο1
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS4
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Σύνταξη, ταξινόμηση και ονοματολογία των οργανικών ενώσεων. Είδη χημικών δεσμών. Διαμοριακές επιδράσεις. Ισομέρεια: συντακτική ισομέρεια, στερεοϊσομέρεια (οπτική ισομέρεια, διαστερεοϊσομέρεια). Γενικά για αρωματικές ενώσεις. Εισαγωγή στη Βιοχημεία – βασικές έννοιες (ρυθμιστικά διαλύματα), δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών (αμινοξέα, πεπτίδια, πρωτεΐνες), ενζυμα (δομή, μηχανισμοί δράσης, έλεγχος ενζυμικής δράσης, συνένζυμα), δομή και λειτουργία των νουκλεϊκών οξέων, δομή και λειτουργία των υδατανθράκων (μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, πολυσακχαρίτες), δομή και λειτουργία των λιπιδίων (λιπαρά οξέα, τριγλυκερίδια, φωσφολοπίδια, γλυκολιπίδια, λιποπρωτεΐνες, στερεοειδή). Εισαγωγή στις βιολογικές μεμβράνες (δομή – υποδοχείς). Μεταβολισμός βιομορίων (βασικές έννοιες, ΑΤΡ). Μεταβολισμός υδατανθράκων (γλυκόλυση, κύκλος κιτρικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση, κύκλος φωσφοπεντοζών, γλυκονεογένεση). Μεταβολισμός λιπιδίων (β-οξείδωση, κετογένεση, βιοσύνθεση χοληστερόλης). Μεταβολισμός πρωτεϊνών (αποκαρβοξυλίωση, τρανσαμίνωση, κύκλος της ουρίας). Ορμόνες (δομή, μηχανισμός λειτουργίας, δράσεις).
Μαθησιακοί Στόχοι

Οι στόχοι του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών με:

  • τις βασικές βιοχημικές έννοιες βιοχημείας
  • εισαγωγή σε δομή-λειτουργία και χημικές ιδιότητες βιομορίων (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια και νουκλεϊκά οξεα)
  • η εισαγωγή στα ένζυμα και την ενζυμική κινητική.
  • στις συζευγμένες και ενζυμικά καταλυόμενες αντιδράσεις του ανθρώπινου οργανισμού που οδηγούν στην απαραίτητη για την επιβίωσή του παραγωγή ενέργειας, αναγωγικού δυναμικού και βιοσυνθετικών μορίων.
  • μελέτη της ρύθμισης των κύριων μεταβολικών οδών, και του πως αυτές αντικατοπτρίζουν το ισοζύγιο ενέργειας που χρειάζεται (ο άνθρωπος) και την κατάσταση της υγείας του.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Τίτλος: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΜΟΣ Ι Συγγραφέας : BERG J.M., TYMOCZKO J.L., STRYER L. Εκδοτικός Οίκος: ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: 2009 ISBN: 978-960-524-190-2 Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 350
  • Τίτλος: Βιοχημεία Συγγραφείς: Karlson Peter Εκδοτικός Οίκος : K. & Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε. Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Έκδοση: 14η έκδ./1998 ISBN: 96 0-372-013-5 Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 25250
  • Τίτλος: Lehninger Βασικές Αρχές Βιοχημείας Συγγραφείς: Nelson D., Cox M. Εκδοτικός Οίκος : ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: 1η έκδ./2011 ISBN: 9789604892204 Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 12602324
Τρόπος Εξέτασης
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Υλικό
Διαλέξεις στην αίθουσα χρησιμοποιώντας πολυμεσικά εργαλεία (εικόνες βιντεο, live-stream διαλέξεις) Ασκήσεις εμπέδωσης κατά τη διάρκεια των διαλέξεων) Υλικό στο e-class (διαλέξεις power-point, προτεινόμενες ασκήσεις) Επιπρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία