Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη (ΕΥ573)
Διδάσκων :
ΕίδοςΕπιλογής (ελεύθερο)
ΕξάμηνοΕλεύθερο
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS2
Ώρες Θεωρίας4
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Το μάθημα εντάσσεται στον κύκλο των μαθημάτων υποδομής. Στόχος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές το μοντέλο επεξεργασίας των πληροφοριών, το οποίο αποτελεί κυρίαρχο θεωρητικό και ερευνητικό παράδειγμα της Γνωστικής Ψυχολογίας ύστερα από την επίδραση κατά κύριο λόγο της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει: Μια εισαγωγική αναφορά στη γνωστική ψυχολογία και στο μοντέλο επεξεργασίας των πληροφοριών. Επιπλέον, η μελέτη των βάσεων της συμπεριφοράς συνδυάζεται με το αντικείμενο της γνωστικής ψυχολογίας. Ακόμα, ο φοιτητής καλείται να μελετήσει τα λειτουργικά συστήματα του ανθρώπινου εγκεφάλου τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο καθώς και τον τρόπο που αυτά επεξεργάζονται, αποκωδικοποιούν και αποθηκεύουν καλύτερα τις πληροφορίες. Επίσης στη συγκεκριμένη ενότητα εντάσσεται και ο εντοπισμός και η καλλιέργεια των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών, όπως η μάθηση, η προσοχή, τα κίνητρα, η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και οι μεταγνωστικές ικανότητες με στόχο την βελτίωση των στρατηγικών μελέτης των μαθητών και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. (ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζει τον εντοπισμό των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών στον εγκέφαλο, των νευρωνικών τους συνδέσεων και τον τρόπο που μπορεί να βελτιώσει τη συγκεκριμένη λειτουργία.
  • Χρησιμοποιεί το Μοντέλο Επεξεργασίας των πληροφοριών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.
  • Γνωρίζει στρατηγικές και τεχνικές μάθησης, απαραίτητες για τη διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής.
  • Να συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του στην ανάπτηξη στρατηγικών μάθησης με στόχο τη βελτίωση της κριτικής σκέψης και της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Γνωστική Ψυχολογία, Γνωστική Νευροεπιστήμη και Εκπαιδευτική Πράξη (Τόμος Δ΄) Κολλιάδης Εμμανουήλ Κωδικός στον Εύδοξο: 6541.
  • Εκπαιδευτική ψυχολογία, Elliott Stephen N., Kratochwill Thomas R., Littlefield-Cook Joan, Travers John F. Κωδικός στον Εύδοξο: 31369.