Δομές Δεδομένων (4ΚΠ02 )
Διδάσκων : Ευριπίδης Μάρκου
Βοηθός : Γιαχούδης Νικόλαος
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο4
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου1
Περιγραφή
Βασικές έννοιες στην ανάλυση αλγορίθμων. Αφηρημένοι τύποι δεδομένων. Πίνακες, λίστες, στοίβες, ουρές, σωροί. Αλγόριθμοι ταξινόμησης. Δένδρα και γραφήματα. Δένδρα αναζήτησης, ισοζυγισμένα δέντρα και ερυθρόμαυρα δέντρα. Δομή του συνόλου, δομές εύρεσης-ένωσης (Union-Find) και δομή λεξικού. Κατακερματισμός. Σωροί και ουρές προτεραιότητας.
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Βασικές έννοιες στην ανάλυση αλγορίθμων
  • Αφηρημένοι τύποι δεδομένων
  • Ανάλυση (ορθότητα και πολυπλοκότητα) βασικών και προχωρημένων δομών δεδομένων
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Δομές Δεδομένων, Μποζάνης Παναγιώτης Δ., " ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.", 2η Έκδοση/2016, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 59357253
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ       , Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, ΙΤΕ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ,  1η/2016, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 59359780
  • Δομές Δεδομένων με C, Νικόλαος Μισυρλής, "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ", 3η/2008, ΑΘΗΝΑ,  77112308
  • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C, ΜΕΡΗ 1-4: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ROBERT SEDGEWICK, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 3η/2006, ΑΘΗΝΑ, 13584
Τρόπος Εξέτασης
Μία σειρά ασκήσεων κάθε 3 εβδομάδες, ενδιάμεση γραπτή εξέταση (πρόοδος), τελικές γραπτές εξετάσεις.
Υλικό
Σημειώσεις, Διαφάνειες