Δομές Δεδομένων (4ΚΠ02 )
Διδάσκων : Ευριπίδης Μάρκου
Βοηθός : Γιαχούδης Νικόλαος
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο4
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου1
Περιγραφή
Βασικές έννοιες στην ανάλυση αλγορίθμων. Αφηρημένοι τύποι δεδομένων. Πίνακες, λίστες, στοίβες, ουρές, σωροί. Αλγόριθμοι ταξινόμησης. Δένδρα και γραφήματα. Δένδρα αναζήτησης, ισοζυγισμένα δέντρα και ερυθρόμαυρα δέντρα. Δομή του συνόλου, δομές εύρεσης-ένωσης (Union-Find) και δομή λεξικού. Κατακερματισμός. Σωροί και ουρές προτεραιότητας.
Μαθησιακοί Στόχοι
 • Βασικές έννοιες στην ανάλυση αλγορίθμων
 • Αφηρημένοι τύποι δεδομένων
 • Ανάλυση (ορθότητα και πολυπλοκότητα) βασικών και προχωρημένων δομών δεδομένων
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
 • Δομές Δεδομένων, Π. Μποζάνης, Εκδόσεις Α. Τζιολα & Υιοί Α. Ε., 2006
 • Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι και εφαρμογές C++, Sahnii Sartaj, Εκδόσεις Α. Τζιολα & Υιοί Α. Ε., 2004
 • Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων, Κ. Παπαρρίζος, Εκδόσεις Α. Τζιολα & Υιοί Α. Ε., 2010
 • Εισαγωγή στους Αλγόριθμους τόμος 1, T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009
 • Data Structures and Algorithms, A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman. Addison-Wesley Publishing Company, 1983
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Ε. Ζάχος, Σημειώσεις, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2007
 • Δομές Δεδομένων με C, Ν. Μισυρλής, 2008
 • Αλγόριθμοι σε C, Μέρη 1-4: Θεμελιώδεις Έννοιες, Δομές Δεδομένων, Ταξινόμηση, Αναζήτηση, R. Sedgewick, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2006
Τρόπος Εξέτασης
Μία σειρά ασκήσεων κάθε 3 εβδομάδες, ενδιάμεση γραπτή εξέταση (πρόοδος), τελικές γραπτές εξετάσεις.
Υλικό
Σημειώσεις, Διαφάνειες