Διδακτική της Πληροφορικής (0ΕΠ03)
Διδάσκων : Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη
ΕίδοςΕπιλογής (ελεύθερο)
ΕξάμηνοΕλεύθερο
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS2
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Θεωρίες για τη Μάθηση-Γνώση. Συμπεριφορισμός. Ανθρωπιστικές θεωρίες. Θεωρίες κοινωνικής μάθησης. Θεωρία Εποικοδομισμού. Κύκλος της μάθησης. Διδακτικός μετασχηματισμός. Εννοιολογική αλλαγή. Διδακτικό τρίγωνο. Νοητικά μοντέλα. Γνωστική σύγκρουση. Διδακτικές μέθοδοι. Οργάνωση μαθήματος. Προσδοκώμενα αποτελέσματα. Εκπαιδευτικές τεχνικές. Παιδαγωγικό σχεδιασμό της διδασκαλίας. Τρόποι ένταξης της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα. Προγράμματα σπουδών, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εργαστήρια.
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Να αποκτήσουν οι διδασκόμενοι φοιτητές γνώσεις που αφορούν τη διδασκαλία της Πληροφορικής (και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) στην Ελλάδα του σήμερα
  • Να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων
  • Να γνωρίσουν τις θεωρίες μάθησης που αφορούν τη διδασκαλία της Πληροφορικής και βασικές συσχετιζόμενες έννοιές
  • Να μπορούν να επιλέγουν ποιο είδος διδασκαλίας, ποιο μοντέλο διδασκαλίας ή ποια στρατηγική διδασκαλίας είναι η καταλληλότερη για το εν λόγω διδασκόμενο αντικείμενο
  • Να γνωρίζουν τα βιβλία που διδάσκονται στα σχολεία και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Βασίλης Ι. Κόμης, Εισαγωγή στη διδακτική της Πληροφορικής, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13678, 2005, Κλειδάριθμος, ISBN: 960-209-838-4.
  • Παρασκευοπούλου-Κόλλια Εεφροσύνη-Άλκηστη, Διδάσκοντας Φιλοσοφία σε μη Φιλοσόφους, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767601, 2012, Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., ISBN: 978-960-467-364-3
Τρόπος Εξέτασης
Στο τέλος του εξαμήνου αξιολόγηση με γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο
Υλικό
Διαφάνειες σε κάθε μάθημα που παραδίδονται μέσω αλληλόδρασης