Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (1ΚΠ03)
Διδάσκων : Ευριπίδης Μάρκου
Βοηθός : Γιαχούδης Νικόλαος, Γεώργιος Σπαθούλας
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο1
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου2
Περιγραφή
Η γλώσσα C. Ιστορική αναδρομή. Η έννοια του αλγορίθμου. Διαδικασία μετάφρασης και εκτέλεσης. Βασική Ε/Ε. Σταθερές, μεταβλητές, τύποι. Αριθμητικές και λογικές εκφράσεις. Μετατροπές τύπων. Ροή ελέγχου και εντολές διακλάδωσης. Επαναλήψεις. Πίνακες. Συναρτήσεις. Δείκτες. Δυναμικοί πίνακες. Αλφαριθμητικά. Περισσότερη Ε/Ε, χειρισμός αρχείων και παράμετροι περιβάλλοντος. Δομές. Λίστες. Δόμηση κώδικα σε πολλαπλά αρχεία. Γενικές συναρτήσεις. Δείκτες σε συναρτήσεις. Συναρτήσεις ανοιχτής λίστας παραμέτρων. Πράξεις δυαδικού συστήματος και χρήση τους.
Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ένας φοιτητής θα μπορεί να:

  • Σχεδιάζει λύσεις σε απλά προβλήματα.
  • Αναπτύσσει προγράμματα που εμπλέκουν: δομές ελέγχου, βρόχους, αρχεία κειμένου, αλφαριθμητικά .
  • Δομεί τον κώδικα σε συναρτήσεις και πολλαπλά αρχεία.
  • Δεσμεύει και να αποδεσμεύει δυναμικά μνήμη.
  • Χρησιμοποιεί απλές δομές δεδομένων: δυναμικούς και στατικούς πίνακες, στοίβες, ουρές, λίστες.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • C Προγραμματισμός, 7η Έκδοση, Abbey Deitel,Harvey Deitel, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, 7η Έκδοση/2014, ΑΘΗΝΑ
  • Η γλώσσα C σε Βάθος, ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 4η/2012, ΑΘΗΝΑ
  • C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Γ.Σ. Τσελίκης, Ν.Δ. Τσελίκας, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ, 2η/2012, ΑΘΗΝΑ