Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (1ΚΠ03)
Διδάσκων : Τασουλής Σωτήριος
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο1
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου2
Περιγραφή
Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Προγράμματα, Γλώσσες Προγραμματισμού. Σχεδίαση, Κωδικοποίηση, Επαλήθευση. Απόδειξη Ορθότητας με Αξιωματική Σημασιολογία, Τεκμηρίωση. Η Γλώσσα Προγραμματισμού C. Απλοί τύποι δεδομένων, Σταθερές και Μεταβλητές, Εκφράσεις, απλές Εντολές. Δομές Ελέγχου, Συναρτήσεις και Διαδικασίες, πέρασμα Παραμέτρων, Επανάληψη και Αναδρομή. Έλεγχος Προγράμματος. Εμβέλεια και Διάρκεια Ζωής Μεταβλητών. Ανάπτυξη Προγραμμάτων με Δομημένο τρόπο. Σύνθετες Δομές Δεδομένων και εφαρμογές: Πίνακες, Εγγραφές, Δείκτες, Συνδεδεμένες Λίστες. Επεξεργασία Αρχείων.
Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ένας φοιτητής θα μπορεί να:

  • Σχεδιάζει λύσεις σε απλά προβλήματα.
  • Αναπτύσσει προγράμματα που εμπλέκουν: δομές ελέγχου, βρόχους, αρχεία κειμένου, αλφαριθμητικά .
  • Δομεί τον κώδικα σε συναρτήσεις και πολλαπλά αρχεία.
  • Δεσμεύει και να αποδεσμεύει δυναμικά μνήμη.
  • Χρησιμοποιεί απλές δομές δεδομένων: δυναμικούς και στατικούς πίνακες, στοίβες, ουρές, λίστες.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • C Προγραμματισμός, 7η Έκδοση, Abbey Deitel,Harvey Deitel, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, 7η Έκδοση/2014, ΑΘΗΝΑ, 41960258
  • Η ΓΛΩΣΣΑ C ΣΕ ΒΑΘΟΣ, ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ", 5η/2017, ΑΘΗΝΑ, 68384925
  • C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Γ.Σ. Τσελίκης, Ν.Δ. Τσελίκας, "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΛΙΚΗΣ", 3η/2016, ΑΘΗΝΑ, 68383623