Λογική Σχεδίαση (2ΚΠ04 )
Διδάσκων : Αθανάσιος Κακαρούντας
Βοηθός : Αλέξανδρος Βάβουλας , Νικόλαος Βαϊόπουλος , Καραγεώργος Παναγιώτης, Τσώνος Ηλίας
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο2
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Εργαστηρίου2
Περιγραφή
Αριθμητικά συστήματα και κώδικες. Άλγεβρα Boole. Άλγεβρα διακοπτών. Λογικές πύλες και συμβολισμοί. Λογικές συναρτήσεις. Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων. Συναρτήσεις XOR. Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών κυκλωμάτων. Αριθμητικά κυκλώματα. Αθροιστές. Αφαιρέτες. Πολυπλέκτες. Αποπλέκτες. Κωδικοποιητές. Αποκωδικοποιητές. Συγκριτές. Τύποι δισταθών παλμοκυκλωμάτων (Flip-flops) (SR, JK, D, T). Καταχωρητές. Ολισθητές. Απαριθμητές. Μνήμες. Ανίχνευση και διόρθωση λαθών. Κώδικας Hamming. Ακολουθιακά Κυκλώματα. Αλγοριθμικές μηχανές καταστάσεων (ASM). Υποσύστημα δεδομένων. Υποσύστημα ελέγχου. Εισαγωγή στις Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (HDL).
Μαθησιακοί Στόχοι
 • Κατανόηση των λογικών πράξεων, αξιωμάτων και θεωρημάτων της άλγεβρας Boole.
 • Εξοικείωση με τα βασικά εργαλεία απλοποίησης λογικών κυκλωμάτων.
 • Κατανόηση λειτουργίας βασικών συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων.
 • Εξοικείωση με τη πρακτική σχεδίαση λογικών κυκλωμάτων.
 • Εξοικείωση με την χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (σύνδεση και έλεγχος λειτουργίας, ανάκτηση πληροφορίας από τα data sheets, εντοπισμός σφαλμάτων).
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
 • M. Mano, M. Ciletti, “Ψηφιακή Σχεδίαση”, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε., 5η Έκδοση/2013, ΑΘΗΝΑ, Εύδοξος: 33153989
 • Μ. Ρουμελιώτης, Στ. Σουραβλάς, “Ψηφιακή Σχεδίαση”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η Έκδοση/2012, Εύδοξος: 22701978
 • Στ. Σουραβλάς, Μ. Ρουμελιώτης, “ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η Έκδοση/2008, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Εύδοξος: 18548869
 • V. Pedroni, “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ VHDL”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 1η Έκδοση/2008, ΑΘΗΝΑ, Εύδοξος: 13901
 • Brown, Vranesic, “Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη γλώσσα VHDL”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 3η Έκδοση/2011, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Εύδοξος: 18548944
 • Ν. Ασημάκης, “Ψηφιακά Ηλεκτρονικά”, Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. , 1η έκδ./2008, ΑΘΗΝΑ, Εύδοξος: 32137 (εργαστηριακό σύγγραμμα)
Τρόπος Εξέτασης
Τελική εξέταση θεωρίας 70% Βαθμός Εργαστηρίου 30%
Υλικό
http://eclass.uth.gr/eclass/courses/DIB129/