Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης (7ΕΒ13)
Διδάσκων : Κωνσταντίνος Δελήμπασης
Βοηθός : Κότταρη Κωνσταντίνα
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο7
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Εισαγωγή στην ιατρική απεικόνιση. Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας ιατρικών εικόνων. Βασικές αρχές τομογραφικής απεικόνισης, τομογραφία διάδοσης και τομογραφία εκπομπής, μέθοδοι ανακατασκευής τομογραφικών εικόνων. Υπολογιστική τομογραφία ακτίνων Χ: διατάξεις παραγωγής και ανίχνευσης ακτίνων Χ, συστήματα υπολογιστικής τομογραφίας, κλινικές εφαρμογές, θέματα ασφαλείας. Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός: φυσικές αρχές, παλμικές ακολουθίες, διαδικασίες χαλάρωσης, τεχνικές συλλογής δεδομένων και ανακατασκευής εικόνας, συστήματα απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, θέματα ασφαλείας. Μονοφωτονιακή τομογραφία εκπομπής και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων: βασικές αρχές, παραγωγή ραδιοϊσοτόπων και ανίχνευση ακτινοβολίας, αλγόριθμοι ανακατασκευής εικόνας, κλινικές εφαρμογές, θέματα ασφαλείας. Διαγνωστικοί υπέρηχοι: φυσικές αρχές, παραγωγή και ανίχνευση υπερήχων, τεχνικές υπερηχογραφίας, κλινικές εφαρμογές.
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Απόκτηση βασικών γνώσεων πυρηνικής φυσικής, κυματικής και κβαντομηχανικής.
  • Κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των βασικών απεικονιστικών μεθόδων, περιορισμοί και εφαρμογές τους.
  • Κατανόηση των βασικών μαθηματικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους αυτές.
  • Δυνατότητα υπολογιστικής προσομοίωσης μεθόδων ανακατασκευής εικόνας με τη βοήθεια του MATLAB.
  • Εφαρμογή των γνώσεων/ εννοιών/μεθόδων της φυσικής, των μαθηματικών και της επεξεργασίας και ανάλυσης σήματος και εικόνας στα θέματα των ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα, Κουτσούρης Διονύσης - Δημήτρης,Νικήτα Κωνσταντίνα Σ.,Παυλόπουλος Σωτήρης Α., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η έκδ./2005, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 18548991
  • Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων , Δημάκης Πολίτης, Πάνου Θεόδωρος, ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ, 1η έκδοση /2011, ΑΘΗΝΑ, 13004245
Τρόπος Εξέτασης
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου Βαθμολόγηση εργασιών
Υλικό
http://eclass.uth.gr/eclass/courses/DIB164/