Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας & Κωδίκων (5ΕΠ03)
Διδάσκων : Χάρης Σανδαλίδης
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο5
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Εισαγωγικές έννοιες. Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων. Ορισμός και μέτρο πληροφορίας, Εντροπία, Αμοιβαία πληροφορία, Μελέτη πηγών διακριτών μηνυμάτων, Πηγές χωρίς μνήμη και πηγές Markov, Πηγές συνεχών μηνυμάτων. Διακριτά Κανάλια χωρίς μνήμη, Συνεχή κανάλια, Χωρητικότητα καναλιού. Κωδικοποίηση πηγής, Ταξινόμηση κωδίκων. Κωδικοποίηση καναλιού, Θεωρήματα κωδικοποίησης Shannon. Γραμμικοί κώδικες, Κυκλικοί κώδικες, Συνελικτικοί κώδικες. Κρυπτογραφία.
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Εισαγωγή στη θεωρία πληροφοριών
  • Περιγραφή μεθόδων κωδικοποίησης
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, THOMAS M. COVER - JOY A. THOMAS, ΙΤΕ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 1H/2014, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , 41957449
  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, D. R. HANKERSON, D. G. HOFFMAN, D. A. LEONARD, C. C. LINDNER, K. T. PHELPS, C. A. RODGER, J. R. WALL,    ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2η/2010, ΑΘΗΝΑ, 21373
Τρόπος Εξέτασης
• Εργασία (20% προαιρετική) • Τελική Εξέταση 80% ή 100%