Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας & Κωδίκων (5ΕΠ03)
Διδάσκων : Χάρης Σανδαλίδης
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο5
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Εισαγωγικές έννοιες. Ορισμός και μέτρο πληροφορίας, Εντροπία. Αμοιβαία πληροφορία, Μελέτη πηγών διακριτών μηνυμάτων, Πηγές χωρίς μνήμη και πηγές Markov. Πηγές συνεχών μηνυμάτων, Χωρητικότητα καναλιού, Θεωρήματα δειγματοληψίας.. Κανάλι χωρίς θόρυβο, Κανάλι με θόρυβο. Κωδικοποίηση καναλιού, Θεωρήματα κωδικοποίησης Shannon, Ανάλυση και σχεδιασμός κωδικοποίησης ελέγχου σφάλματος, κώδικες Hamming, κυκλικοί κώδικες, Συνελικτικοί κώδικες, Κρυπτογραφία και θεωρία πληροφορίας.
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Εισαγωγή στη θεωρία πληροφοριών
  • Περιγραφή μεθόδων κωδικοποίησης
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • David Luenberger, Θεωρία της Πληροφορίας, Εκδόσεις Παπασωτηρίου , 2011 (Μεταφρασμένο)
  • D. R. Hankerson, D. G. Hoffman, D. A. Leonard, C. C. Lindner, K. T. Phelps, C. A. Rodger, J. R. Wall, Βασικές Αρχές Θεωρίας Κωδικοποίησης και Κρυπτογραφίας, Εκδόσεις Κλειδάριθμος,  2η Έκδοση 2010
  • Φ. Αφράτη, Εισαγωγή στη Θεωρία Πληροφορίας, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1994
  • Α. Μαρά, Εισαγωγή στους Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων, Εκδόσεις Conceptum, 2009
  • Β. Ζορκάδη, Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2002
Τρόπος Εξέτασης
• Εργασία (20% προαιρετική) • Τελική Εξέταση 80% ή 100%