Τεχνολογία Λογισμικού (7ΕΠ16)
Διδάσκων :
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο7
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Τι είναι τεχνολογία λογισμικού. Κύκλος ζωής λογισμικού και μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού: Μοντέλο καταρράκτη, πρωτοτυποποίηση, τυπικές μέθοδοι, μοντέλο spiral. Ο ρόλος της τεκμηρίωσης, τύποι τεκμηρίων. Μελέτη σκοπιμότητας. Ανάλυση απαιτήσεων: προδιαγραφές απαιτήσεων συστήματος και λογισμικού. Σχεδιασμός συστήματος: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστημάτων, αντικειμενοστρεφής σχεδιασμός, σχεδιασμός συστημάτων πραγματικού χρόνου, με επαναχρησιμοποίηση και διεπαφής χρήστη. Επαλήθευση και επικύρωση, έλεγχος συστήματος. Διοίκηση: διοίκηση έργου, σχεδίαση ανάπτυξης συστήματος και έλεγχος ανάπτυξης, διοίκηση ποιότητας και συστατικών του λογισμικού. Συντήρηση του λογισμικού.
Μαθησιακοί Στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με την επιστημονική περιοχή της Τεχνολογίας Λογισμικού. Παρουσιάζονται όλες οι μέθοδοι και τα εργαλεία για την βέλτιστη δυνατή ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και επικύρωση έργων λογισμικού. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αντικειμενοστραφή προσέγγιση ανάπτυξης λογισμικού με πρακτικές εφαρμογές. Επίσης μελετούνται σημαντικά θέματα για τα έργα λογισμικού όπως η διαχείριση έργων και η εκτίμηση κόστους.

Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ, SHARI LAWRENCE PFLEEGER, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ/2011, ΑΘΗΝΑ, 13009253
  • Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού με τη UML, ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ-ΣΤΑΜΕΛΟΣ-ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 1η/2006, ΑΘΗΝΑ, 13597
Τρόπος Εξέτασης
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Υλικό
http://eclass.uth.gr/eclass/courses/DIB104/