Τεχνολογία Ιατρικού Εξοπλισμού (6ΕΠ09)
Διδάσκων : Νικόλαος Βαϊόπουλος
Βοηθός : Αλέξανδρος Βάβουλας
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο6
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου1
Περιγραφή
Αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ιατρικών συσκευών. Βασικές αρχές βιοϊατρικής ηλεκτρονικής και μετρήσεων με έμφαση στα λειτουργικά χαρακτηριστικά και την επιλογή μετατροπέων, οργάνων και συστημάτων για τη συλλογή και επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων. Διατάξεις καταγραφής βιοσημάτων (πίεσης, ροής, βιοηλεκτρικών δυναμικών, θερμοκρασίας, μετατόπισης) και ενισχυτές. Αισθητήρες και βιοαισθητήρες: χημικοί, ηλεκτροχημικοί, οπτικοί, πιεζοηλεκτρικοί. Δίκτυα βιοαισθητήρων και ιατρική παρακολούθηση. Βιοϋλικά και επιλογή βιοϋλικών. Εμφυτεύσιμες συσκευές. Τεχνητά όργανα. Όρια και κανονισμοί ασφαλείας ιατρικών συσκευών.
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Κατανόηση των βασικών αρχών σχεδίασης και ανάπτυξης ιατρικών συσκευών
  • Κατανόηση λειτουργίας διατάξεων καταγραφής και ενίσχυσης βιοσημάτων
  • Απόκτηση βασικών γνώσεων αρχών λειτουργίας αισθητήρων
  • Εξοικείωση με την πρακτική σχεδίαση βασικών ενισχυτικών διατάξεων βιοσημάτων και την επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Clark John W. Jr., Neuman Michael R., Olson Walter H.: Ιατρική Οργανολογία, Eκδόσεις Έλλην, 1η  έκδοση 2004.
  • Κουτσούρης Διονύσης - Δημήτρης, Νικήτα Κωνσταντίνα Σ.,Παυλόπουλος Σωτήρης Α.: Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα, Εκδόσεις Τζιόλα, 1η  έκδοση 2005
Τρόπος Εξέτασης
• Τελική εξέταση θεωρίας 70% • Εργαστήριο 30%
Υλικό
http://eclass.uth.gr/eclass/courses/DIB122/