Ψηφιακές Επικοινωνίες (6ΕΠ07)
Διδάσκων : Αλέξανδρος Βάβουλας
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο6
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Μοντέλο ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Αναπαράσταση ψηφιακών σημάτων στα πεδία του χρόνου και της συχνότητας, Μίξη-Διαμόρφωση. Βασικές αρχές των ψηφιακών επικοινωνιών, Παράγοντες σχεδίασης, Χωρητικότητα καναλιού. Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη, Διασυμβολική παρεμβολή, Φίλτρα Nyquist, Προσαρμοσμένα φίλτρα, Σηματοδοσία μερικής απόκρισης. Πηγές και παραδείγματα υποβάθμισης του καναλιού, Παραμόρφωση, Παρεμβολές, Θόρυβος, Χαρακτηριστικά τηλεφωνικού και ασύρματου καναλιού. Ψηφιακή διαμόρφωση διέλευσης ζώνης, Ψηφιακές διαμορφώσεις ASK, PSK, FSK. Ψηφιακή διαμόρφωση πολλαπλών επιπέδων. Θεωρία κωδικοποίησης και εφαρμογή. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης πολλαπλών χρηστών, FDMA, TDMA, CDMA.
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
  • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδίασης ψηφιακών επικοινωνιακών  συστημάτων
  • Εντοπισμός περιοριστικών παραγόντων
  • Πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή σε πραγματικά κανάλια μετάδοσης
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Ψηφιακές Επικοινωνίες, Bateman Andy, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε, 1η έκδ./2000, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 18548676
  • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, 4η Έκδοση, Καραγιαννίδης Γιώργος, Παππή Κοραλία, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε, 4η/2017, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 68369851
  • Ψηφιακές Επικοινωνίες & CD, Bernard Sklar, Νικόλαος Μήτρου, " Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ", 2η/2011, ΑΘΗΝΑ, 12400399
Τρόπος Εξέτασης
Τελική Εξέταση 100%