Φυσική (1ΚΠ05 )
Διδάσκων : Αλέξανδρος Βάβουλας
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο1
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας4
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Κλασική μηχανική (στοιχεία κινηματικής, στοιχεία δυναμικής, έργο – δυναμικό και ενέργεια, στερεό σώμα). Κυματική (κυματική εξίσωση, συμβολή – στάσιμο κύμα). Ηλεκτρομαγνητισμός (ηλεκτροστατικό πεδίο, κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, μαγνητικό πεδίο, εναλλασσόμενο ρεύμα, κυματική φύση του φωτός). Πυρηνική φυσική (Εισαγωγή στην πυρηνική φυσική, εισαγωγή στην κβαντική φυσική).
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Κατανόηση των βασικών αρχών της μηχανικής και ηλεκτρομαγνητισμού (μαθηματικά εργαλεία, φυσικά μεγέθη, μονάδες, επιστημονική ορολογία)
  • Δυνατότητα εφαρμογής τους σε άγνωστα προβλήματα.
  • Εφαρμογή τους στην επιστήμη της Βιοϊατρικής.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Hugh D. Young, Πανεπιστημιακή Φυσική-Τόμος Β', "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ, 1η εκδ./1994   ΑΘΗΝΑ, 29457
  • Σ. Κωνσταντινίδης, Ν. Ντρίβας, Λ. Πρελορέντζος, Π. Δεμερντζής, Φυσική Ι, Μηχανική & Σύγχρονη Φυσική, 1η/2007 ΑΘΗΝΑ 1358
  • Λ. Ρεσβάνης, Α. Φίλιππας, Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική, 1η/1981, ΑΘΗΝΑ 48505
  • Young, Hugh D. Sears and Zemansky's university physics: with modern physics. 13th ed
  • D. Halliday, R. Resnick, Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons
  • R. Serway, J. Jewett, Physics for Scientists and Engineers
  • M. Spiegel, Theory and problems of Theoretical Mechanics, McGrow-Hill Book Company
Τρόπος Εξέτασης
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου