Φυσική (1ΚΠ05 )
Διδάσκων : Αλέξανδρος Βάβουλας
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο1
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας4
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Κλασική μηχανική (στοιχεία κινηματικής, στοιχεία δυναμικής, έργο – δυναμικό και ενέργεια, στερεό σώμα). Κυματική (κυματική εξίσωση, συμβολή – στάσιμο κύμα). Ηλεκτρομαγνητισμός (ηλεκτροστατικό πεδίο, κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, μαγνητικό πεδίο, εναλλασσόμενο ρεύμα, κυματική φύση του φωτός). Πυρηνική φυσική (Εισαγωγή στην πυρηνική φυσική, εισαγωγή στην κβαντική φυσική).
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Κατανόηση των βασικών αρχών της μηχανικής και ηλεκτρομαγνητισμού (μαθηματικά εργαλεία, φυσικά μεγέθη, μονάδες, επιστημονική ορολογία)
  • Δυνατότητα εφαρμογής τους σε άγνωστα προβλήματα.
  • Εφαρμογή τους στην επιστήμη της Βιοϊατρικής.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Φυσική (Ενιαίο), Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl,  Παπανικόλας Κ. (Γενική Επιμέλεια),  Τζαμτζής Γ. (Συντονισμός),  Καραμπαρμπούνης Α., Κοέν Σ., Σπυράκης Π., Στυλιάρης Ε., Τζανετάκης Π., Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. , 1η έκδ./2014, 41959145
  • Πανεπιστημιακή Φυσική-Τόμος Α', HUGH D. YOUNG, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 1η εκδ./1994, ΑΘΗΝΑ, 68387875
  • Πανεπιστημιακή Φυσική-Τόμος Β', HUGH D. YOUNG, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 1η εκδ./1994, ΑΘΗΝΑ, 68387897
  • Φυσική Ι  Μηχανική & Σύγχρονη Φυσική, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Σ.-ΝΤΡΙΒΑΣ Ν.-ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ Λ., ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,  1η/2007, ΑΘΗΝΑ, 1358
Τρόπος Εξέτασης
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου