Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (0ΕΠ05)
Διδάσκων :
ΕίδοςΕπιλογής (ελεύθερο)
ΕξάμηνοΕλεύθερο
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS2
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Βασικές αρχές αξιολόγησης. Αντικείμενα, σκοποί και κριτήρια αξιολόγησης. Μοντέλα αξιολόγησης. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθησιακού υλικού και εκπαιδευτικού. Αξιολόγηση επίδοσης μαθητή. Βασικοί τύποι και λειτουργίες αξιολόγησης. Σχεδιασμός Δοκιμασιών Αξιολόγησης. Βαθμολόγηση και Ανατροφοδότηση. Ανάλυση και Ερμηνεία Αποτελεσμάτων. Βασική Στατιστική Επεξεργασία. Εναλλακτικές μορφές Aξιολόγησης. Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στην Αξιολόγηση της Επίδοσης.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ     , "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο ""Κάλλιπος""", 1η/2015 Ηλεκτρονικό Βιβλίο, 320015
  • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση - Από τη θεωρία στην πράξη, Oosterhoof Albert, Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, 1η έκδ./2010, ΑΘΗΝΑ, 16659
  • Εκπαιδευτική αξιολόγηση, ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., 2η/2015, 50662505