Μικροεπεξεργαστές (5ΕΠ09)
Διδάσκων : Αθανάσιος Κακαρούντας
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο5
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου1
Περιγραφή
Εσωτερική οργάνωση του μικροεπεξεργαστή. Βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή. Συμβολική γλώσσα (Assembly) και εκτέλεση προγράμματος. Συμβολομετάφραση. Χρονισμός. Μνήμη. Επικοινωνία μικροεπεξεργαστή με εξωτερικές συσκευές εισόδου/εξόδου. Μελέτες περίπτωσης μικροεπεξεργαστών. Χρήση αναπτυξιακών συστημάτων. Ανάπτυξη κώδικα και προσομοίωση.
Μαθησιακοί Στόχοι
 • Ο φοιτητής να γνωρίζει τη δομή και την οργάνωση ενός επεξεργαστή.
 • Ο φοιτητής να γνωρίζει τη διαδικασία δημιουργίας ενός εκτελέσιμου αρχείου.
 • Ο φοιτητής να εφαρμόζει προγραμματισμό για υλοποίηση ενός αλγορίθμου.
 • Ο φοιτητής να εφαρμόζει τεχνικές ανάπτυξης κώδικα για μικρό αποτύπωμα μνήμης.
 • Ο φοιτητής να γνωρίζει τον τρόπο σύνδεσης περιφερειακών εισόδου και εξόδου.
 • Ο φοιτητής να γνωρίζει τον τρόπο δημιουργίας μετρητών ρολογιού.
 • Ο φοιτητής να γνωρίζει τον τρόπο χρήσης διακοπτών διεργασίας.
 • Ο φοιτητής να εξοικειωθεί με σειρά μικροεπεξεργαστών.
 • Ο φοιτητής να εξοικειωθεί με σειρά αναπτυξιακών εργαλείων.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
 • Π. Παπάζογλου, “Μικροεπεξεργαστές”, έκδοση 1η/2015, Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Εύδοξος: 50656010
 • Ν. Πετρέλλης, Γ. Αλεξίου, “Μικροεπεξεργαστές και Σχεδιασμός Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων”, έκδοση 2η/2012, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ΑΘΗΝΑ, Εύδοξος: 22768243
 • Κ. Πεκμεστζή, “Συστήματα Μικροϋπολογιστών, ΤΟΜΟΣ Ι: Μικροεπεξεργαστές 80x86 Pentium και ARM”, έκδοση 1η/2009,Εκδόσεις Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΘΗΝΑ, Εύδοξος: 45348
Τρόπος Εξέτασης
Τελική εξέταση θεωρίας 75% Βαθμός Εργαστηρίου 25%