Μικροεπεξεργαστές (5ΕΠ09)
Διδάσκων : Αθανάσιος Κακαρούντας
Βοηθός : Καραγεώργος Παναγιώτης
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο5
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου1
Περιγραφή
Εσωτερική οργάνωση του μικροεπεξεργαστή. Βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή. Συμβολική γλώσσα (Assembly) και εκτέλεση προγράμματος. Συμβολομετάφραση. Χρονισμός. Μνήμη. Επικοινωνία μικροεπεξεργαστή με εξωτερικές συσκευές εισόδου/εξόδου. Μελέτες περίπτωσης μικροεπεξεργαστών. Χρήση αναπτυξιακών συστημάτων. Ανάπτυξη κώδικα και προσομοίωση.
Μαθησιακοί Στόχοι
 • Ο φοιτητής να γνωρίζει τη δομή και την οργάνωση ενός επεξεργαστή.
 • Ο φοιτητής να γνωρίζει τη διαδικασία δημιουργίας ενός εκτελέσιμου αρχείου.
 • Ο φοιτητής να εφαρμόζει προγραμματισμό για υλοποίηση ενός αλγορίθμου.
 • Ο φοιτητής να εφαρμόζει τεχνικές ανάπτυξης κώδικα για μικρό αποτύπωμα μνήμης.
 • Ο φοιτητής να γνωρίζει τον τρόπο σύνδεσης περιφερειακών εισόδου και εξόδου.
 • Ο φοιτητής να γνωρίζει τον τρόπο δημιουργίας μετρητών ρολογιού.
 • Ο φοιτητής να γνωρίζει τον τρόπο χρήσης διακοπτών διεργασίας.
 • Ο φοιτητής να εξοικειωθεί με σειρά μικροεπεξεργαστών.
 • Ο φοιτητής να εξοικειωθεί με σειρά αναπτυξιακών εργαλείων.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
 • ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ, Παπάζογλου Παναγιώτης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η εκδ./2015, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 50656010
 • ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΑΛΕΞΙΟΥ,   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ,  2η εκδ./2012, ΑΘΗΝΑ, 22768243
 • Προγραμματισμός του Μικροελεγκτή AVR ATMega328, Καλοφωλιάς Δημήτριος , Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η εκδ./2017, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 68369856
 • Aρχιτεκτονική και προγραμματισμός του μικροελεγκτή AVR, Παπάζογλου Παναγιώτης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η εκδ./2017, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 59396174
 • Αρχιτεκτονική και Προγραμματισμός Μικροεπεξεργαστών, Παπάζογλου Παναγιώτης, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, 1η εκδ./2010, ΑΘΗΝΑ, 14803
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, ΤΟΜΟΣ Ι: Μικροεπεξεργαστές 80x86 Pentium και ARM, Πεκμεστζή Κιαμάλ, Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 1η εκδ./2009, ΑΘΗΝΑ, 45348
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Μικροελεγκτές AVR και PIC, Πεκμεστζή Κιαμάλ, Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 1η εκδ./2009, ΑΘΗΝΑ, 45471
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, Πεκμεστζή Κιαμάλ, Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 2η εκδ./1995, ΑΘΗΝΑ, 45472
Τρόπος Εξέτασης
Τελική εξέταση θεωρίας 75% Βαθμός Εργαστηρίου 25%