Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας (7ΕΒ15)
Διδάσκων : Κοντού Παναγιώτα
ΕίδοςΕπιλογής(υποχρεωτικό)
Εξάμηνο8
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Είδη αλγορίθμων στη βιοπληροφορική και την υπολογιστική βιολογία (Ευριστικοί αλγόριθμοι, Εξαντλητικοί αλγόριθμοι, Άπληστοι αλγόριθμοι, Αλγόριθμοι “διαίρει και βασίλευε”, Πιθανοθεωρητικοί αλγόριθμοι, Αλγόριθμοι δυναμικού προγραμματισμού). Αλγόριθμοι δυναμικού προγραμματισμού στη Βιοπληροφορική και την Υπολογιστική Βιολογία -εφαρμογές και παραδείγματα. Εισαγωγή στη θεωρια των γράφων. Αλγόριθμοι σε γράφους. Δίκτυα στην Υπολογιστική Βιολογία. Ανάλυση βιολογικών δικτύων. Βασικές ιδιότητες βιολογικών δικτύων. Τα κύρια μαθηματικά μοντέλα στα βιολογικά δίκτυα. Μηχανική μάθηση στη βιοπληροφορική. Επιβλεπόμενη μάθηση- Μάθηση μέσω Παραδειγμάτων. Κατηγοριοποίηση και παλινδρόμηση. Εκτίμηση Απόδοσης και Ακρίβειας. Επιλογή μεταβλητών. Μη επιβλεπόμενη μάθηση. Μέθοδοι ομαδοποίησης. Μελέτες περίπτωσης και εφαρμογές.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΠΑΓΚΟΣ, "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο ""Κάλλιπος""", 1η/2016, ΑΘΗΝΑ, 59303485
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο ""Κάλλιπος""", 1η/2016, ΑΘΗΝΑ, 320114
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, NEIL C. JONES, PAVEL A. PEVZNER, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 1η/2010, ΑΘΗΝΑ, 21522