Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (8ΕΠ12)
Διδάσκων : Αθανάσιος Κακαρούντας
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο8
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Προχωρημένες αρχιτεκτονικές υπολογιστών. Πρόβλεψη διακλάδωσης. Ταξινόμηση αρχιτεκτονικών. Διανυσματική επεξεργασία. Εκτός σειράς εκτέλεση. Επεξεργαστές πολλαπλών πυρήνων. Αρχιτεκτονική συστημάτων πολλαπλών επεξεργαστικών στοιχείων. Ιεραρχία μνήμης. Προγραμματισμός πολλαπλών νημάτων. Εξαρτήσεις. Μελέτη περίπτωσης: Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών Γενικού Σκοπού
Μαθησιακοί Στόχοι
 • Κατανόηση της κατηγοριοποίησης των αρχιτεκτονικών υπολογιστών.
 • Εξοικείωση με την διανυσματική επεξεργασία.
 • Κατανόηση της πολυεπεξεργασίας.
 • Κατανόηση της χρησιμότητας της αποκλειστικής και της διαμοιραζόμενης μνήμης.
 • Εξοικείωση με την έννοια του νηματοειδή προγραμματισμού.
 • Εξοικείωση με την επίλυση προβλημάτων παραλληλισμού.
 • Εφαρμογή του νηματοειδή προγραμματισμού σε Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών Γενικού Σκοπού.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ, DAVID B. KIRK, WEN-MEI W. HWU, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 1η/2010, ΑΘΗΝΑ, 12279261
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, PETER S. PACHECO, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 1η/2015, ΑΘΗΝΑ, 50656351
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 1η/2012, ΑΘΗΝΑ, 12532275
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών και τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας τ.Α', Μπεκάκος Μιχάλης Π., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, 1η/1994, ΑΘΗΝΑ, 22640
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών και τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας τ.Β', Μπεκάκος Μιχάλης Π., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, 1η έκδ./1993, ΑΘΗΝΑ, 22641
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών και τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας τ.Γ', Μπεκάκος Μιχάλης Π., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, 1η έκδ./1997, ΑΘΗΝΑ, 22642
Τρόπος Εξέτασης
Τελική εξέταση θεωρίας 100%