Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (8ΕΠ12)
Διδάσκων :
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο8
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Προχωρημένες αρχιτεκτονικές υπολογιστών. Πρόβλεψη διακλάδωσης. Ταξινόμηση αρχιτεκτονικών. Διανυσματική επεξεργασία. Εκτός σειράς εκτέλεση. Επεξεργαστές πολλαπλών πυρήνων. Αρχιτεκτονική συστημάτων πολλαπλών επεξεργαστικών στοιχείων. Ιεραρχία μνήμης. Προγραμματισμός πολλαπλών νημάτων. Εξαρτήσεις. Μελέτη περίπτωσης: Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών Γενικού Σκοπού.
Μαθησιακοί Στόχοι
 • Κατανόηση της κατηγοριοποίησης των αρχιτεκτονικών υπολογιστών.
 • Εξοικείωση με την διανυσματική επεξεργασία.
 • Κατανόηση της πολυεπεξεργασίας.
 • Κατανόηση της χρησιμότητας της αποκλειστικής και της διαμοιραζόμενης μνήμης.
 • Εξοικείωση με την έννοια του νηματοειδή προγραμματισμού.
 • Εξοικείωση με την επίλυση προβλημάτων παραλληλισμού.
 • Εφαρμογή του νηματοειδή προγραμματισμού σε Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών Γενικού Σκοπού.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
 • D. B. Kirk, W.-M. W. Hwu, “Προγραμματισμός Μαζικά Παράλληλων Επεξεργαστών”, εκδ. 1η/2010, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ,ΑΘΗΝΑ, Εύδοξος: 12279261
 • P. S. Pacheco, “Εισαγωγή στον Παράλληλο Προγραμματισμό”,                εκδ. 1η/2015, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ΑΘΗΝΑ, Εύδοξος: 50656351
 • Σ. Παπαδάκης, Κ. Διαμαντάρας, “Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Παράλληλης Επεξεργασίας”, έκδ. 1η/2012, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ΑΘΗΝΑ, Εύδοξος: 12532275
 • Μ. Π. Μπεκάκος, “Αρχιτεκτονική υπολογιστών και τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας -  τ.Α'”, έκδ. 1η/1994, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, ΑΘΗΝΑ, Εύδοξος: 22640
 • Μ. Π. Μπεκάκος, “Αρχιτεκτονική υπολογιστών και τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας -  τ.Β'”, έκδ. 1η/1993, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, ΑΘΗΝΑ, Εύδοξος: 22641
 • Μ. Π. Μπεκάκος, “Αρχιτεκτονική υπολογιστών και τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας -  τ.Γ'”, έκδ. 1η/1997, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, ΑΘΗΝΑ, Εύδοξος: 22642
Τρόπος Εξέτασης
Τελική εξέταση θεωρίας 100%