Ιωάννης Τριανταφύλλου, Λέκτορας
Γνωστικό ΑντικείμενοΥπολογιστική Στατιστική με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
Ερευνητικά ΕνδιαφέρονταΣτατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας, Θεωρία Διατεταγμένων Παρατηρήσεων, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Στοχαστικές Διατάξεις, Θεωρία ροών και στατιστικών συναρτήσεων σάρωσης
Τηλέφωνο+30 22310 66714
E-mailitriantafyllou[at]uth.gr
Ώρες επικοινωνίας με φοιτητέςΤρίτη 16.00-18.00
Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Σ. Τριανταφύλλου είναι Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο την Υπολογιστική Στατιστική. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2002), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (2005) και διδακτορικού διπλώματος στην περιοχή των Εφαρμοσμένων Πιθανοτήτων και Στατιστικής (2009) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει διατελέσει διδάσκων με σύμβαση βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2009-10), στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (2010-12), στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος (2009-13) και στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2012-). Έχει συγγράψει ως κριτής εκθέσεις για περισσότερα από 15 διεθνή περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας, το Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών, τη Θεωρία Διατεταγμένων Παρατηρήσεων και τη Θεωρία Ροών και Στατιστικών Συναρτήσεων Σάρωσης. Περισσότερες από 40 εργασίες του που αναφέρονται στα παραπάνω αντικείμενα, έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σε Τόμους Πρακτικών Συνεδρίων με κριτές και κεφάλαια σε ειδικούς Τόμους.   

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

Φ.Ε.Κ. Διορισμού

Μαθήματα
Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα (8ΕΠ20), Βιοστατιστική (4ΚΒ06), Μέθοδοι Προσομοίωσης (8ΕΒ07), Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής (3ΚΠ02), Στατιστικός 'Ελεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστία Συστημάτων (7ΕΠ14)
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

[-] Koutras, M.V., Triantafyllou, I. S. & Eryilmaz, S. (2016). Stochastic comparisons between lifetimes of reliability systems with exchangeable components, Methodology and Computing in Applied Probability, accepted for publication, DOI: 10.1007/s11009-014-9433-4.

[-] Eryilmaz, S., Koutras, M. V. & Triantafyllou, I. S. (2016). Mixed three-state k-out-of-n systems with components entering at different performance levels, IEEE Transactions on Reliability, accepted for publication, DOI: 10.1109/TR.2016.2521762.

[-] Triantafyllou, I. S. (2015). Run and Scan Statistics Models and their applications in transposition systems and networks, Journal of Applied Mathematics and Bioinformatics, 5, 139-154.

[-] Triantafyllou, I.S. & Koutras, M.V. (2014). Reliability properties of (n,f,k) systems, IEEE Transactions on Reliability, 63, 357-366.

[-] Triantafyllou, I.S. & Koutras, M.V. (2014). Failure rate and aging properties of generalized beta- and gamma- generated distributions, Communication in Statistics-Theory and methods, 43, 4046-4061.