Σωτήριος Τασουλής, Διδάκτορας
Μαθήματα
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (1ΚΠ03), Τεχνητή Νοημοσύνη (7ΕΠ01)