Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου, Εντεταλμένος Διδασκαλίας
Μαθήματα
Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας (7ΕΒ15), Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής (8ΕΒ10)