Αικατερίνη Αρετάκη, Εντεταλμένος Διδασκαλίας
Μαθήματα
Γραμμική Άλγεβρα (1ΚΠ02), Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (6ΕΠ03)