Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Ε.ΔΙ.Π.
Τηλέφωνο+30 22310 66912
E-mailkapostolopoulos[at]dib.uth.gr
Μαθήματα
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου (5ΚΠ06), Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (2ΚΠ03)