Άννα Μουτή, Ε.Ε.Π.
Γνωστικό ΑντικείμενοΑγγλική Γλώσσα, για την διδασκαλία του μαθήματος Αγγλικά και ορολογία της Πληροφορικής, Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής Επιστήμης
Ερευνητικά ΕνδιαφέρονταΞένη Γλώσσα για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, Γλωσσική/Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Θεωρίες Απόκτησης Δεύτερης Γλώσσας, Ατομικές Διαφορές στη Μάθηση και την Αξιολόγηση.
Τηλέφωνο22310-66917
E-mailmouti[at]uth.gr
Προσωπική Ιστοσελίδαhttps://uth.academia.edu/AnnaMouti
Ώρες επικοινωνίας με φοιτητέςMonday 14.00-15.00, Tuesday 09.00-11.00
Βιογραφικό

Η Άννα Μουτή είναι απόφοιτος των τμημάτων Ιταλικής και Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με Ειδίκευση στη Διδακτική των Γλωσσών και Διδάκτορας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. Είναι μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διδάσκει από το 2005 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας την Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκούς σκοπούς, αλλά και την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. (για σχεδόν 10 χρόνια). Από το 2016 συνεργάζεται με το  ΕΑΠ στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Language Education for Refugees and Migrants” ως μέλος ΣΕΠ στις θεματικές ενότητες “Applied Linguistics and Second Language Acquisition” και “Language Teaching for Adults Refugees and Migrants”, αλλά και ως επιβλέπουσα μεταπτυχιακών εργασιών. Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του ΑΠΘ και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται στο χώρο της Γλωσσικής/Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, της Απόκτησης/Εκμάθησης Δεύτερης Γλώσσας,  των Ατομικών Διαφορών στη Μάθηση και την Αξιολόγηση καθώς και της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Μαθήματα
Αγγλικά ΙΙ (2ΞΓ01), Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική (4ΞΓ01)
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Ypsilandis G. & Mouti A. (2017). Examining on-line long-term vocabulary supportive feedback strategies. In the Proceedings of the International Conference, ICT for Language Learning (10th edition) Florence, Italy, 9 - 10 November 2017, https://conference.pixel-online.net/ICT4LL/files/ict4ll/ed0010/FP/1162-ETL2737-FP-ICT4LL10.pdf

Ypsilandis G. & Mouti A. (2017). Investigating scoring procedures in language testing. In the Proceedings of ALTE 6th International Conference, Learning and Assessment: Making the Connections, Bologna, Italy | 3 - 5 May 2017  http://events.cambridgeenglish.org/alte2017-test/perch/resources/alte-2017-proceedings-final.pdf

Υψηλάντης Γ. & Μουτή Ά. (2016). Ατομικές Διαφορές στην Απόκτηση/Εκμάθηση Δεύτερης Γλώσσας: Στιλ και Στρατηγικές Μάθησης». [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4999  

Rousoulioti Th. & Mouti A. (2016). “Dealing with unknown words in L2 Reading: Vocabulary Discovery Strategies and Lexical Inferencing Strategies”. Colombian Journal of Applied Linguistics, Vol. 18,1.  http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/calj/article/view/9171  

Mouti A. & Ypsilandis G., 2014. “Method Effect on test-takers’ performance and confidence in language tests”. In e-TEALS: An e-journal of Teacher Education and Applied Language Studies 5, 65-81.  http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/13089.pdf

Τsopanoglou A., Ypsilandis G. & Mouti A., 2014. “Piloting a polychotomous partial-credit scoring procedure in MC tests”. Ιn the Special Issue on testing and  assessment in higher education. Language Learning in Higher Education, Journal of the European Confederation of Language Centres in Higher Education. http://www.degruyter.com/view/j/cercles.2014.4.issue-1/cercles-2014-0004/cercles-2014-0004.xml