Άννα Μουτή, Ε.Ε.Π.
Ερευνητικά ΕνδιαφέρονταΕκμάθηση/Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Διδακτική Μεθοδολογία, Ατομικές Διαφορές στη Μάθηση
E-mailmouti[at]uth.gr
Μαθήματα
Αγγλική Ορολογία στην Πληροφορική (3ΞΓ01), Αγγλικά Ι (1ΞΓ01)