Άννα Μουτή, Ε.Ε.Π.
Γνωστικό ΑντικείμενοEnglish for Academic Purposes (for students of Computer Science and Biomedical Informatics)
Ερευνητικά ΕνδιαφέρονταΞένη Γλώσσα για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, Γλωσσική/Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Θεωρίες Απόκτησης Δεύτερης Γλώσσας, Ατομικές Διαφορές στη Μάθηση και την Αξιολόγηση.
Τηλέφωνο22310-66917
E-mailmouti[at]uth.gr
Προσωπική Ιστοσελίδαhttps://uth.academia.edu/AnnaMouti
Ώρες επικοινωνίας με φοιτητέςΔευτέρα 14.00-15.00, Τρίτη 09.00-11.00
Βιογραφικό

Η Άννα Μουτή είναι απόφοιτος των τμημάτων Ιταλικής και Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με Ειδίκευση στη Διδακτική των Γλωσσών και Διδάκτορας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. Είναι μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διδάσκει από το 2005 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας την Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκούς σκοπούς, αλλά και την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. (για σχεδόν 10 χρόνια). Από το 2016 συνεργάζεται με το  ΕΑΠ στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Language Education for Refugees and Migrants” ως μέλος ΣΕΠ στις θεματικές ενότητες “Applied Linguistics and Second Language Acquisition” και “Language Teaching for Adults Refugees and Migrants”, αλλά και ως επιβλέπουσα μεταπτυχιακών εργασιών. Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του ΑΠΘ και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται στο χώρο της Γλωσσικής/Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, της Απόκτησης/Εκμάθησης Δεύτερης Γλώσσας,  των Ατομικών Διαφορών στη Μάθηση και την Αξιολόγηση καθώς και της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Μαθήματα
Αγγλικά Ι (1ΞΓ01), Αγγλική Ορολογία στην Πληροφορική (3ΞΓ01)
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις