Δήμου Νίκη

Διδάκτορας
Eπιβλέπων καθηγητής: 
ΜΠΑΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Tίτλος διατριβής: 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συμβουλευτική Επιτροπή: 
ΜΠΑΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ