ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής τους στο Τμήμα.

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, να προσέρθουν στη Γραμματεία κατά τις ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών (καθημερινά 10:30-13:30) για να παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Επίσης δημιουργήθηκε εικονίδιο στην κεντρική σελίδα του Τμήματος μας, που παραπέμπει στην σελίδα http://www.uth.gr/welcome με πληροφορίες σχετικά με την δημιουργία λογαριασμού, την πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματεία, τη φοιτητική μέριμνα και τη βιβλιοθήκη.

 

Οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε ήδη λάβει SMS με τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στο δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ωστόσο κρίνεται σκόπιμο να τους παραλάβετε και εκτυπωμένους από τη Γραμματεία μαζί με 2 βεβαιώσεις σπουδών για κάθε χρήση.

 

           Από τη  Γραμματεία του Τμήματος

 

Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Σημαντικό: