ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ 3 ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ-ΕΤΟΥΣ 2016-2017