ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ KHAZAR UNIVERSITY 2106-2017