Τίτλος Μελέτη και διάγνωση παθολογικών καταστάσεων του γαστρεντερικού συστήματος με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δημήτρης Ιακωβίδης
Φορέας Χρηματοδότησης Δωρεά "Κλέαρχος Κουλαουζίδης"
Προϋπολογισμός 30.000 €
Διάρκεια 12/2015 - 12/2018