Τίτλος Κατασκευή πληροφοριακού συστήματος καταγραφής ασθενών
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης Ιδιωτικός φορέας (δωρεά)
Προϋπολογισμός 11.250 €
Διάρκεια 8/2015-7/2016