Τίτλος Σύγχρονες μέθοδοι βιοπληροφορικής για τη μελέτη της δράσης των μεμβρανικών υποδοχέων και της εμπλοκής τους σε παθολογικές καταστάσεις
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009 (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 67.300 €
Διάρκεια 3/2012-2/2015