Τίτλος Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας για Εξατομικευμένη Ιατρική με τη Χρήση Υπολογιστικού Νέφους (PINCLOUD)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Βασίλης Πλαγιανάκος
Φορέας Χρηματοδότησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 192.400 €
Διάρκεια 2013-2015