Τίτλος Ανάπτυξη και Διάθεση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (Hellenic Academic Opencourses) – Δράση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Γιάννης Αναγνωστόπουλος
Φορέας Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013
Προϋπολογισμός 100.000 €
Διάρκεια 02/2012 - 06/2013