Τίτλος Γενετική Επιδημιολογία του Μεταβολικού Συνδρόμου: Εντοπισμός γονιδίων που συμβάλλουν στην προδιάθεση για Υπέρταση, Σακχαρώδη Διαβήτη, Υπερλιπιδαιμία και Παχυσαρκία
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Υγείας
Προϋπολογισμός 9.000 €
Διάρκεια 10/2009 – 10/2010