ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 831/τ.Β΄/9-3-2018 με την αριθμ. πρωτ.: 2860/18/ΓΠ/21-2-2018 Πρυτανική Πράξη.

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ