ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές 
στη Βιοϊατρική δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 831/τ.Β΄/9-3-2018. Για να κατεβάσετε 
το ΦΕΚ πατήστε εδώ.